Vereeniging Rotterdamsche Schouwburg

Prijs:10.00EUR
Plaats:

Rotterdam

Jaar: 1882
Soort: Obligatie
Coupure: 2.50 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee