Nederlandsche Staatsleening 1940

Prijs:35.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1940
Soort: Schuldbekentenis
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja