Rotterdamsche Vleeschhouwerij en Broodbakkerij

Prijs:45.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1875
Soort: Aandeel
Coupure: 25 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja