Algemeene Hollandsche Handel- en Industrie Maatschappij

Prijs:16.00EUR
Plaats: Den Haag
Jaar: 1926
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja