Vereeniging tot wering van Bedelarij door Werkverschaffing

Prijs:75.00EUR
Plaats: Winschoten
Jaar: 1862
Soort: Aandeel
Coupure:
Kwalieit: VF
Coupons: nee