Nederlandsche Exploitatie- en Exploratiemaatschappij "Oost- Sumatra"

Prijs:6.00EUR
Plaats: s'Gravenhage
Jaar: 1898
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja