Internationale Cement Maatschappij

Prijs:6.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1955
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja