De Vereenigde Sportfondsenbaden

Prijs:5.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1944
Soort: Aandeel
Coupure: 12.50 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja