Verzekeringbank "De Nederlanden"

Prijs:45.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1884
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: F
Coupons: ja