Bouwgrondmaatschappij "Westduin"

Prijs:12.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1913
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit:

EF

Coupons: ja