Dispert

Prijs:16.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1934
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit:

VF

Coupons: ja