Oliefabrieken "De Toekomst"

Prijs:12.00EUR
Plaats: Wormerveer
Jaar: 1949
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit:

EF

Coupons: ja