Nederlandsche Locaalspoorwegmaatschappij

mijn verzamelgebied
Plaats: Apeldoorn
Jaar: 1880
Soort: Oprichtersbewijs
Coupure:
Kwalieit: VF
Coupons: nee