De Veluwsche Auto - Dienst

mijn verzamelgebied
Plaats: Apeldoorn/Ermelo
Jaar: 1925
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

ja