Philips Electronics N.V.

Prijs:12.00EUR
Plaats: Eindhoven
Jaar: 1995
Soort: Obligatie
Coupure: 5000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee

Bijzonderheden: Specium