Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken

Prijs:10.00EUR
Plaats: IJmuiden
Jaar: 1994
Soort: Obligatie
Coupure: 100.000x1 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee

Bijzonderheden: Specium