Nederlandse Gasunie

Prijs:8.00EUR
Plaats: Groningen
Jaar: 1997
Soort: Obligatie
Coupure: 10.000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee

Bijzonderheden: Specium