Nagron Nationaal Grondbezit N.V.

Prijs:8.00EUR
Plaats:

's Gravenhage

Jaar: 1997
Soort: Aandeel
Coupure: 2.50 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium