IHC Holdings N.V.

Prijs:12.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1979
Soort: Aandeel
Coupure: 10 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: specium