Bredero Vast Goed N.V

Prijs:6.00EUR
Plaats: Utrecht
Jaar: 1975
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: specium