Steijwal Motoren Fabriek

Prijs:9.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1917
Soort: Pref. Winstd.Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF-
Coupons: ja