Koninklijke Handboogschutterij Non Semper te Tholen

ntk
Plaats: Tholen
Jaar: 1868
Soort: Obligatie
Coupure: 25 gulden
Kwalieit: VF+
Coupons: ja