Maekubee - AKZO: Maatschappij tot exploitatie van Kunstzijdefabrieken in het Buitenland

mijn verzamelgebied
Plaats: Arnhem
Jaar: 1925
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF/F
Coupons: ja