Cultuur Maatschappij "Tjisampora" (thee)

Prijs:6.00EUR
Plaats: Batavia
Jaar: 1921
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee