Nederlandsche Maatschappij van Zekerheidsstelling voor Ambtenaren en Beambten

Prijs:6.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1907
Soort: Aandeel
Coupure: 800 Gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja