Visser's Crediet - Instelling

Prijs:68.00EUR
Plaats: Rijswijk ZH
Jaar: 1924
Soort: 3% Obligatie
Coupure: 5 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja