Nederlandsch - Zuid - Amerikaansche Handelsmaatschappij.

Prijs:14.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1888
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee