Plantage , Dir. Daniel Changuin, Planters in Rio Effequebo en Rio Demmerary

verkocht
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1770
Soort: 6% Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

nee

Bijzonderheden:

Afm.42cm bij 26cm