Planters in Suriname, Dir. Jan en Harmen v/d Poll.

verkocht
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1769
Soort: 5% Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit:

VF

Coupons:

nee

Bijzonderheden: Iets gevlekt. Twee bladen

37cm x 24cm. Zeldzame Obligatie