Plantage de Vyver. Dir. Johan Gottlieb Detericks en Johanna v/d Vyver

Prijs:190.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1789
Soort: 6% Obligatie
Coupure: 500 gulden
Kwalieit:

VF-

Coupons:

ja

Bijzonderheden: Twee bladen. Met coupons

42cm x 27cm. Zeldzame Obligatie