Maatschappij tot Exploitatie van het land "PETOENG OMBOH"

Prijs:60.00EUR
Plaats: Passaroean
Jaar: 1884
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF+
Coupons: nee