Het Java Veem

Prijs:8.00EUR
Plaats: Djakarta
Jaar: 1955
Soort: Aandeel
Coupure: 350 RP
Kwalieit: VF+
Coupons: ja