Nederlandsche Maatschappij tot indijking der open Aanwassen in de Oosterschelde

Prijs:30.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1855
Soort: 8% Pref. Aandeel
Coupure: 10x60 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Nederlandsche Ma. tot indijking der Op- en

Aanwassende Ooster Schelde.