Maatschappij van Stoombootdienst te Rijnsaterwoude

Prijs:120.00EUR
Plaats:

Rijnsaterwoude

Jaar: 1872
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF+
Coupons: nee