Algemeene Maatschappij tot beleenen en aankopen van met vruchtgebruik of periodieke uitkeeringen belaste waarden

Prijs:6.00EUR
Plaats:

Middelburg

Jaar: 1912
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja