Plantage Colonie Esfequebo en Dammery. Dir. Helm Boddaert

Prijs:210.00EUR
Plaats:

Middelburg

Jaar: 1772
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja