Plantage Colonie Esfequebo en Dammery. Dir. Helm Boddaert

verkocht
Plaats:

Middelburg

Jaar: 1772
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF-
Coupons: ja