Bouwgrond - Maatschappij "Gemeenschappelijk Belang"

Prijs:8.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1904
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF+
Coupons: ja