Amsterdamsche Tulle-Fabriek.

Prijs:75.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1847
Soort: Aandeel
Coupure: 120 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee