W.J. Stokvis' Koninklijke Fabriek van Metaalwerken

mijn verzamelgebied
Plaats: Arnhem
Jaar: 1954
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: specium