Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken

Prijs:10.00EUR
Plaats:

IJmuiden

Jaar: 1964
Soort: Scrip
Coupure: 12.50 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium