Elektriciteits Produktie Maatschappij Oost- en Noord Nederland "Epon"

Prijs:3.00EUR
Plaats:

Zwolle

Jaar: 1993
Soort: Bond
Coupure: 10000 Gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium