Hollandsche Overman Banden Maatschappij

Prijs:18.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1925
Soort: Cum.Pref.Winst A
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja