Industrieele Maatschappij "Franeker"

Prijs:17.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1918
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF+
Coupons: ja