Algemeene Levensverzekering Maatschappij "Amsterdam"

Prijs:38.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1891
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja