Maatschappij tot exploitatie van octrooien "Mijtox"

Prijs:15.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1936
Soort: Aandeel
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: VF-
Coupons: ja