Bataviasche Verkeers Maatschappij

Prijs:5.00EUR
Plaats:

Batavia

Jaar: 1930
Soort:

Amortisatiebewijs

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit:

VF

Coupons:

nee