Maatschappij tot Exploitatie van het Zuid - Hollandsch Koffiehuis

Prijs:10.00EUR
Plaats:

Rotterdam

Jaar: 1889
Soort:

Aandeel B

Coupure: 500 gulden
Kwalieit:

VF-

Coupons:

nee