Nationale Kalkmergelmaatschappij gevestigd te St.Pieter bij Maastricht

ntk
Plaats: Maastricht/ St.Pieter
Jaar: 1918
Soort: Pref. Aandeel
Coupure: 200 gulden
Kwalieit: VF/EF
Coupons:

ja