Nederlandsch Amerikaansche Land-Maatschappij

Prijs:14.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1906
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF/EF
Coupons:

nee