Maatschappij van de Zaanlandschen Communicatieweg gevestigd te Westzaan

Prijs:60.00EUR
Plaats: Westzaan
Jaar: 1890
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

ja